Bazy bibliograficzne IGiK - wyszukiwanie proste  Sortowanie:       Format:

Słowa z opisu dokumentu
  AND OR NOT  
Rok publikacji
w formacie rrrr, np. 2003
 W latach od       do 
Wskazówki
 • Użyj klawisza "WYCZYŚĆ" aby wyczyścić cały formularz.
 • Jeśli chcesz wiedzieć, jaki termin wyszukiwawczy należy wprowadzić, wybierz przycisk "Indeks", co powinno wyświetlić listę odpowiednich terminów wyszukiwawczych.
 • Kiedy chcesz wprowadzić więcej niż jeden termin wyszukiwawczy w jednej rubryce, oddziel go od pozostałych średnikiem (;). Średnik jest interpretowany przez system jako odpowiedni operator Boolowski z pola wyboru obok tej rubryki.
 • Możliwe jest także wykorzystanie następujących operatorów Boolowskich bezpośrednio w języku wyszukiwawczym Lucene:
    OR (lub spacja) dla operatora OR
    AND dla operatora AND
    NOT dla operatora AND NOT
 • Można używać także znaku obcięcia prawostronnego * w celu wyszukiwania wyrazów zgodnych z podanym rdzeniem.
 • Podczas wyszukiwania można używać zdefiniowanych terminów wyszukiwawczych.